Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 9: JESAJA 9


VERSE 1-6: Die volk Juda sit in geestelike duisternis omdat hulle die Woord verruil het vir die okkulte. Die Here het die volste reg om hulle in hulle selfgekose toestand te los. Maar dan sê Hy net uit die bloute: “Die volk wat in duisternis sit, het ‘n groot lig gesien.” Sonder dat Juda aan énige voorwaarde voldoen, skénk die Here net die uitkoms. Sy hele wese gloei van hierdie genade. Hý besluit om hulle duisternis te verbreek. Die lig is die geboorte van ‘n baie besonderse Seun. Die sinspeling is steeds op “Immanuel” se voorspelde geboorte (7:14) maar nou oortref die beskrywing ‘n gewone seun: híérdie Seun is “magtige God” en “ewige Vader”! Dit is ‘n direkte voorspellling van Christus se geboorte, wat die unieke Lig sal wees wat die duisternis waarin die mensdom verkeer, eens en vir altyd deurbreek. Opvallend dat die profeet die verlede tyd gebruik asof dit reeds plaasgevind het! Dit is die sogenaamde “profetiese verlede tyd” wat aandui hóé seker dit vervul sal word – al lê die eintlike vervulling nog 700 jaar in die toekoms! Dit kan uit en uit slégs die onverdeelde trou van God wees wat hierdie Seun se geboorte bewerkstellig!

Vir óns” is Hy gebore. Dit beteken: Sy geboorte is ten behoewe van, tot die voordeel van – wie? Mense wat in selfgekose duisternis sit! Hy is aan ons “gegee”. Sy koms is van A-Z ‘n vrye gawe/geskenk. Dít alleen verbreek die juk wat op die menslike ras rus (v 3). Sy geboorte beteken die juk ís verbreek. Wie dit glo, mag in ‘n nuwe lewe opstaan.

Hierdie Seun sal heers, dit beteken alle mag is aan Hom gegee (vgl Mat 28:18). En Sy Naam is “Wonderbare Raadsman, magtige God, ewige Vader, Vredevors.” Hy ís nie die Vader nie, maar wie Hom gesien het, het die Vader gesien (Joh 14:9). Sy hele wese vergestalt die Vader. Die Vader is nie ánders as wat Christus is nie. Terselftertyd ís Hy God – hoewel Hy nie die Vader is nie! Alhoewel ‘n ander Persoon as die Vader, is Hy een in wese God soos die Vader. Één God, twee Persone. En tog is Hy ook werklik ware méns. Hy is immers die Seun gebore! Hierdie God-mens heers met vrede en Hy is Wysheid. Volgens 1 Kor 1:30 het Hy VIR ONS geword: wysheid, vryspraak, verlossing, heiligheid. VIR ONS beteken “wat Syne is is myne en wat myne is is Syne.” Sy wysheid, reg-wees, heiligheid, verlossing tél vir ons as ons eie! Te wonderlik vir woorde.

VERSE 7-20: Die ontsettende beginsel wat ons hier sien is dat nasionale, politiese, sosiale en selfs ekonomiese rampe terugherlei moet word tot slegs één bron: dat die Woord van God op ‘n sylyn gerangeer was! (Vgl 9:14). Jesaja het dit in sy dag gesien (vgl 10:1-2) en dit is vandag nog net so waar. Die Here hou ‘n toornige hand teen hulle uitgestrek omdat Sy oordele tot genesing lei. Al staan daar in 9:16 dat Sy toorn nie sal bedaar nie, sien mens dat dit slegs tot by 10:21 aanhou! Die verrassende is dat die oplossing in ons individuele hande lê. Wanneer duisende individuele gelowiges die Woord terugrangeer tot op die hoofspoor van hulle lewens, sal die Woord weer hulle lewenstyl begin bepaal, hulle sal sout vir die aarde en lig vir die wêreld word en dit sal ‘n impak op die omgewing hê. Lig verdryf duisternis en sout werk bederf teë.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)