Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 8: JESAJA 8

Hfst 8 sluit naatloos by hfst 7 aan en handel steeds oor Juda se onvermoë om God te glo dat die konings van Israel en Aram hulle nie sal skade doen nie. Die Here sal vir Assirië gebruik om Israel (Efraim – die noordelike ryk) in ballingskap weg te voer. Die Assiriese inval sal egter ook ‘n impak op Juda (die suidelike ryk – uit wie die Messias gebore sou word) maak. Die Here sal egter daarvoor sorg dat daar ‘n oorblyfsel is wat aan die Belofte van die verbond sal vashou.

Dit is wonderlik om te sien hoe – te midde van Juda se hardkoppige ongeloof – die Here hulle heeltyd omvou met hoop en die vooruitsig van ‘n nuwe toekoms.

Voorbeelde hiervan:

a) Vers 8 > Assirië sal Juda binnedring en die hele land oorstroom. Tog staan Juda in die teken van Immanuel – God is met ons – die hoop op die komende Messias

b) Verse 14-17 > Hoewel die Here self vir Juda en Israel ‘n klip sal wees waarteen ‘n mens hom stamp en Hy Hom vir hulle verberg, sal hulle juis op Hóm hoop

c) Verse 19-23 > Hoewel die volk in geestelike duisternis is omdat hulle die Here se Woord verruil het vir die okkulte en hulle bose geeste geraadpleeg het en selfs mediums wat sogenaamd met dooies kommunikeer en hulle gevolglik in volslae duisternis was en sonder ‘n toekoms, kondig die Here skielik aan dat hulle duisternis beëindig sal word, dat hulle ‘n groot lig sal sien en dat Hý dit sal doen. In hfst 9 sal ons sien wát hierdie “lig” is. Genade beteken om te kry wat jy nie verdien nie. Dit is soos ‘n moordenaar wat iemand se kind doodgemaak het en dan deur die familie as seun aangeneem word in die plek van die vermoorde! God se hele wese gloei hiervan.


Die woord “heiligdom” in vers 14 (Hebreeus: Miqdash) word ook in Eks 25:8 aangetref waar die Here beveel “Maak vir My ‘n heiligdom sodat Ek in julle midde kan woon.” Dit was die volk Israel se trots: dat hulle toegelaat was om ‘n tent te voorsien (later ‘n gebou: 1 Kon 8:12-13) waar die ware lewende God sou kom woon.

Maar nou keer Jesaja hierdie gedagte om: in die moeilike tye wat voorlê met die Assiriese inval, sal die Here sélf die heiligdom wees, in Wie Sy getroue kinders mag skuiling vind. Soos Psalm 61:2-4 sê: Hý is die rots, die toevlug, die skuiling, die sterk toring, die vleuels van skuiling. Dit is die geheim van kommerlose mense binne-in ‘n bekommerde wêreld: “vrees Hóm, dan hoef julle niks anders te vrees nie.” (v 13). Die ongelowige mensdom sien om elke hoek en draai iets om te vrees. Maar die gelowiges word gevoed deur ‘n lewende hoop wat nooit teleurstel nie (v 17). Dit is wat gelowiges ánders maak as die wêreld: die gelowige vind in die Here self die heiligdom. En daarom besit hulle gesonde onderrig en lering (v 16). Hulle besit die Here se Woord, Sy Getuienis (v 20). Dit is hulle lig in die duisternis. Die Skrif is die Here se eie Woord, die Getuienis wat Hy afgelê het aangaande Homself en wat die Waarheid is.

Hoe is gelowiges ánders as die wêreld? Hulle openbaar angslose vrede en voed hulle gedagtes en rig hulle lewe volgens Gods Woord. Hulle gaan die onsekere toekoms met kalme sekerheid tegemoet. En hulle vlug daagliks na die Heiligdom – die Here self. Sy onsagwekkende teenwoordigheid is alles.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)