Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 7: JESAJA 7


VERSE 1-17

Geloof beteken gewoon om vertroue in iemand te stel. Hebreërs 11:11 > “Abraham het Hom wat beloof het, getrou geag.” Dit is een van die mooiste bybelse definisies van wat geloof is. Koning Agas van Juda (suidelike koninkryk) was bang vir die konings van Israel (noordelike koninkryk) en Aram, maar die Here het beloof dat hulle Juda nie sal onderkry nie (Christus moet immers uit Juda kom). Daar was net een manier hoe Agas kon standhou en dit was om God te glo. Maar dit was moeilik, want daar was reeds berigte dat die Aramieërs in opmars is. Die Here weet hoe swak Agas is en is bereid om vir hom ‘n tasbare teken te gee om Sy belofte te sertifiseer: ‘n jong vrou sal swanger word en haar seun sal die simbool wees dat God by Sy mense is (Immanuel). Waarskynlik was dit Jesaja se vrou wat sou swanger word (8:3). Maar ons weet dat hierdie profesie op verdere vlak ook in Christus se geboorte vervul is (Mat 1:23). OT profesieë was dikwels op verskillende vlakke en tye vervul. Belangrik egter is dat ons die “sakramentele” manier waarop God met Sy mense werk moet raaksien. Hy volg deur alle eeue dieselfde werksmetode. Hy verbind Homself aan onverdiende mense d.m.v. Sy beloftewoorde. Meesal klink die beloftes té goed om waar te wees. Verder bekragtig/sertifiseer Hy die beloftes d.m.v. sigbare tekens om die mense in hul swakheid te help glo. Stel jou voor: die lewende God buig agteroor om mense in hulle glo te ondersteun deur Sy beloftewoorde te be-teken en as ink in Sy pen gebruik Hy gewone alledaagse aardse dinge soos water en brood. “Sacramentum” (Latyn) beteken “tekens wat iets wat gewyd is, beëdig”. Met behulp van tekens, beëdig God dus die waaragtigheid van Sy beloftewoorde. As ‘n mens die Bybel by Genesis begin lees, sien jy oral hierdie “sakramentele” werksmetode van God. Jy sien hoe “sakramenteel” Hy werk en talryke tekens gebruik. Dit help jou om in die NT te verstaan wat die bedoeling van die twee finale tekens – doop & nagmaal – is. Beëdigde beloftes help die swak mens om makliker te glo.

VERSE 18-25

In hierdie verse gee die Here aan Sy belofte meer vleis. Hy is besig om vir Agas te verseker dat hy nie vir die noordelike koninkryk – genaamd Israel – hoef bang te wees nie. Ja die noordelike koninkryk het bestaan uit 10 stamme van Israel. Agas weet dat hulle sáám die verbondsvolk van die lewende God uitmaak. Maar wat hy nie weet nie, is dat die Assiriese weermag op die punt staan om die noordelike koninkryk in ballingskap weg te voer. Op só ‘n wyse dat hulle nooit weer sal terugkeer nie. Dit is wat die Here gaan doen. Dit is wat in verse 18-25 in simboliese taal beskryf word. Dit is dus deel van Gods belofte aan Agas – die belofte wat God sakramenteel beëdig met die jongvrou se swangerskap. Die tragiese is dat Agas – pleks van om God se beëdigde belofte te glo – by Assirië gaan hulp soek het teen Israel en Aram (2 Konings 16) – met rampspoedige gevolge. Dit is wat ongeloof is: om God tot leuenaar te maak, om Sy gesertifiseerde belofte van die tafel te vee en te kies vir die sienlike. Dit sal van nature álle mense se reaksie wees. Ons redding is daaraan te danke dat die Heilige Gees ons harte onderstebo loop met die Blye Boodskap. Hy praat ons harte oop. Hy werk innerlik met dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood opgewek het (Efes 1:19-20).

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)