Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 5: JESAJA 5

A. VERSE 1-7

Liefde vir God is nie te vinde in die een of ander emosie nie, maar in gehoorsaamheid (Rom 13:8-9; 1 Joh 5:2-3; 2 Joh 1: 5-6; Mat 22:34-39). Die Here se wil soos uitgedruk in die Wet is nie ‘n leer waarlangs mens moet opklim tot in Sy goeie boekies nie, maar dit spel die lewenspatroon van dankbare gehoorsaamheid van diegene wat Hom liefhet omdat hulle alreeds deur Christus in Sy goeie boekies is. Sodoende beleef die gelowige Gods verbondseën. Kyk maar na die patroon: Toe God Sy mense verlos het deur die bloed van die paaslammers (Eks 12:13) en hulle uit Egipte gelei het (Eks 6:6) het Hy hulle na Sinai gelei om die Wet te ontvang (Eks 3:19; 19:1). Die Wet is aan rééds bevrydes gegee. Deur geen ongehoorsaamheid aan die Wet kon hulle hulle verlossing tot niet maak nie. Maar, ongehoorsaamheid impliseer gebrek aan seën en seën is ingebed in gehoorsaamheid. Dit is die groot waarheid wat Jesaja leer met die Lied van die Wingerd. Alles is reeds gegee, Sy kinders besit reeds alles (vgl Efes 1:3). Dis net vanselfsprekend dat goeie vrugte gedra sal word. Tog is dit moontlik dat verloste mense wat alle seën ontvang het, nie die Here liefhet nie en onreg teenoor ander pleeg. Veronregting is die één ding wat God nie kan verdra nie, want dit ontmens mense na Sy beeld geskape. Hy tug wie Hy liefhet (Open 3:19). Hy stop Sy mense se kwaad juis om hulle in Sy genade te behou en nie uit te sluit nie! (Vgl Hebr 12:10). Omdat Hy ons nooit weer sal straf nie, bestraf Hy ons! (Hebr 10:14,17). Die tug wat in Jes 5 beskryf word, sál uiteindelik tot almal se restorasie lei (Jes 45:23).

B. VERSE 8-30

Praat hierdie verse van mense wat verlos is of van ongelowiges? Glo dit of nie, hy praat van geseënde verlostes! Dit is die voorwerpe van Sy liefde, Sy geliefde kinders, vir wie dit net oor besittings gaan (v 8) en oor plesier (v 11), wat ‘n wêreldbeskouing wat God uitsluit daarop nahou (v 19), wat ontken dat daar iets soos absolute objektiewe morele waardes is (v 20), wat die self en eie opinies ophemel (v 21), ‘n ligsinnige leefstyl handhaaf (v 22) en toesien hoe die regstelsel ineenstort ( v23). Dit is húlle wat van vroeg tot laat drink (v 11,22) en blind is vir wat die Here besig is om te doen. Eintlik is afgodsdiens die kern van die probleem wat lei tot al die ander probleme (v 18). Afgodsdiens impliseer ‘n verkeerde “mindset” waar dit wat die mens doen/ nie doen nie, God se handelinge bepaal – in plaas van andersom.

Hoe handel God – wat in Sy wese liefde is – in so ‘n situasie? Wat doen die Liefde met die voorwerpe van Sy liefde wat op die pad na selfvernietiging is?

Antwoord: Hy louter hulle met die vuur van beproewing (vgl Mrk 9:49 – die enigste plek waar Jesus eksplisiet sê wat met die vuur van Gehenna bedoel word). In die geval van die volk Israel, het God die Babiloniërs gestuur om Jerusalem met die grond gelyk te maak en die volk in ballingskap weg te voer.

Liefde sluit nie vuur uit nie en vuur staan nie teenoor liefde nie. God se wese is liefde. Hy kan op geen manier teenoor geen persoon optree as uit liefde nie. Daarom dien die vuur die doel om te herstel en te restoreer. Vergelyk Psalm 66:10-12.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)