Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 3: JESAJA 3


1 Hoe moet ons dink oor God-is-liefde (1 Joh 4:8)? Sy wése is liefde, Hy kan niks anders wees nie. Dit is vir God onmoontlik om Gód te wees en kontra Sy liefde teenoor enigiemand op te tree. Maar beteken dit dat Hy skadeloos is en nie ‘n vlieg kwaad aandoen nie? Geen aardse vader is só nie. God se liefde is nie sentimenteel nie. God se liefde is vír die mens en wil die mens ten alle koste behou – juis daarom is Hy onverbiddelik gekant teen enigiets wat die mens van Sy skeppingsdoel-met-die-mens kan vervreem. Dit is vanuit hierdie teenkanting wat Sy toorn/wraak/straf voortspruit. Dit is juis Sy liefde wat veroorsaak dat Hy soos ‘n vyand teen die mens kan opstaan – soos ‘n advokaat in die hof (v 13) en dat Hy jou welvaart en welwese kan teenstaan (v 17) en selfs jou genietinge wegneem (v 18). Sy toorn is egter nie die keersy van Sy liefde nie. Dit staan nie apart en teenoor Sy liefde nie. Sy toorn/heiligheid/wraak/oordeel is ‘n fasset van Sy liefde. Hy bestraf en dissiplineer juis dié wat Hy liefhet (Open 3:19).

2 Sonde (in al sy gestaltes) vervreem die mens van God se skeppingsdoel en vernietig die mens – dit maak die mens dood. Dis nie God wat die mens doodmaak nie, dit is sonde wat die mens doodmaak. Daarom haat God dit met ‘n ewige haat. Hy het die sonde in totaliteit op die kruis vernietig en dit uit Sy geheue verwyder – daarom sal Hy alle middele aanwend om die mens se oë hiervoor oop te maak en die mens te restoureer. Al moet daar stank in plaas van reukwater wees of ‘n kaalkop in plaas van krulhare of ‘n roukleed in plaas van ‘n deftige aandrokkie. Hy stop Sy mense se kwaad juis om hulle in Sy genade te behou en nie uit te sluit nie! (Vgl Hebr 12:10). Omdat Hy ons nooit weer sal straf nie, bestraf Hy ons! (Hebr 10:14,17). Tug/toorn impliseer insluit nie uitsluit nie! Hy behou ons deur ons sekere dinge nie toe te laat nie, sekere dinge weg te neem en ons nie altyd ons sin te gee nie. Hy sal selfs soos ‘n vyand teen die mens gaan staan wanneer Hy goed sien wat die mens vernietig soos byvoorbeeld verset teen Sy gesag – wat uitmond in praktiese goed soos onreg. God haat onreg en partydigheid in regspraak. Leierskap wat ter wille van eiebelange die land se ekonomie verwoes (v 14) en wat traak-my-nie-agtig is oor die behoeftes van mense wat aan die onderpunt van die sosiale-leer staan. Die Here haat dit ook wanneer mense oppervlakkig en ligsinnig en “vlak” is (vv 14-15). Die Here hou nie daarvan dat Sy mense die lewe definieër in terme van rykdom en besittings en uiterlike vertoon hulle doelwit maak nie.

3 Die feit dat God se wese liefde is, waarborg dus nie dat Sy kind nie tug en teenstand sal ervaar nie. Dit waarborg wel dat tug en teenstand nie die laaste woord sal spreek nie. Die kruis spreek nie die laaste woord nie, maar die opstanding. Barmhartigheid triomfeer oor die oordeel (Jak 2:13). God se vyandskap/toorn is ‘n middel tot ‘n doel, dis nie die doel opsigself nie. Die doel van Gods vyandskap is om mense se oë oop te maak, om op te voed, om te restoreer en te waarsku. Selfs om Sy mense van hul onderdrukkers te bevry (Open 15:2-4; 19:1-10). God se oordeel het herstel, genesing en restorasie in die oog. As ‘n mens byvoorbeeld ‘n boek soos Openbaring in hierdie lig lees, word dit ‘n hoopvolle boek. Net soos wat Jesaja 3 ‘n hoopvolle hoofstuk is.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)