Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: JESAJA VIR VANDAG

DEEL 2: JESAJA 2

2: 1-4 > Wat sou jy sê: wie/wat is die kerk? ‘n Gebou? ‘n Unieke organisasie met leerstellings waaroor almal saamstem? Mense “wat op Sondag” bymekaarkom? Volgens Jesaja is die kerk ‘n internasionale gemeenskap van alle nasies wat bymekaargebring is deur die magnetiese krag van die Woord van God. Die kerk is ‘n gemeenskap van mense waar ‘n bo-menslike “krag” aan die werk is, wat waterstrome bult-op laat loop! Die krag is nie geleë in die woorde-op-skrif nie, maar in die Gees. Tog is dit die geopenbaarde Waarheid wat aan’t werk is. En dit trek mense soos ‘n magneet die kerk in. As die Ou Testament van sending praat, dink hy aan ‘n magneet wat mense intrek en nie mense wat uitgaan om ander in te trek nie (in die NT wél). Dit is waarom die kerk daarop ingestel moet wees om ‘n kerk van die Woord te wees en nie van mensgemaakte tradisies nie. Hoe maklik raak mensgemaakte instellings belangriker as die Skrif! Wonderlike dag as buitestanders van ‘n gemeente sal praat as “die mense wat die Bybel liefhet”. Waar mense die Woord liefhet en daarna honger, sal die Gees ander intrek.

2: 5-20 > Dit is in die mens se gevalle natuur om nie-gode te dien (afgode). Die mens se geneigdheid is altyd om sy vertroue te stel op iets/iemand ánders as die ware God en uit dié se “wysheid” te leef. Vra vir iemand wat hy/sy dink afgode is en jy sal baie antwoorde kry. Soos byvoorbeeld: “Sterrevoorspel” te lees, sekuriteit te vind in versekering en assuransie, geld en beleggings. Jesaja se definisie van ‘n nie-god is: selfvertroue. Die afgodedienaar is iemand wat “alles self gedoen het”. Die godsdiens word dan niks anders nie as pligpleging wat die vreugde vernietig. Diegene wat die Here ken weet “Jahwe is die lig” (v 5). “Die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wie die beeld van God is…. die lig van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus..” (2 Kor 4: 3,6). Ware geloof fokus op Christus – nie deur innerlike gesigte en visioene nie – maar deur die Skrif. Dis die Emmaus-manier (Lukas 24: 31-32) om op Christus te fokus, die enigste manier wat die verrese Here toelaat.

CategoryJesaja

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)