Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG

DEEL 17: RIGTERS 16 > GOD RED DEUR ‘N SWAK STERKMAN

Heelwat tyd en ruimte word afgestaan aan Simson se liefdes. Selfs sy besoek aan ‘n bordeel kry ‘n paragraaf. Natuurlik veroordeel die Skrif alle vorme van onsedelikheid, maar híér wil die Gees nie die fokus op Símson plaas nie, maar op die feit dat die Hére ‘n verlossingsplan het wat deurgevoer sal word – selfs deur iemand soos Simson. Die Here red selfs óndanks Sy menslike instrumente. Dit is die rede waarom Simson se sonde nie hier eksplisiet veroordeel word nie. Slegs die feit word vermeld: Simson was by ‘n prostituut. Blank eerlik soos die Skrif altyd is. En ten spyte daarvan, bewaar die Here hom en ruk hy Gasa se massiewe stadsdeure uit en dra dit berg-op. Selfs ‘n olifant sou gesweet het! Praat die Here Simson se sonde goed? Nee, maar Hy het nog werk vir hom. Die Here het groter planne in die oog. Sy volk moet gered word.

In die dal Sorek het Simson sy finale liefde ontmoet. Delila. Weer eens ‘n Filistynse meisie. Hierdie keer was Simson regtig verlief. Klaarblyklik was hulle nie getroud nie. Delila het van liefdestrou nie veel verstaan nie. Wat sy wél verstaan het, was om ‘n man se hart te wen. En, sy was lief vir geld. Sy was nie lief vir Simson nie, maar vir geld. Die Filistyne het haar geld aangebied inruil vir die geheim van Simson se krag. Onmiddelik was sy bereid om Simson te verkoop.

Delila was ‘n meester op die gebied van erotiese liefde. Toe sy eers Simson se hart verower het, was die res maklik. Die sterk man kan nie voor ‘n vrou staande bly nie. Deur haar listige skoonheid het sy hom bedwelm en afgepers. Hy kon nie deur haar lis sien nie. Sy lus was te sterk. Daarom het die sterk man met sy 7 vlegsels lang hare kommerloos in haar arms gelê. En so het sy hom stelselmatig afgepers en gebreek. ‘n Mens sien in hierdie proses hoedat Simson treetjie vir treetjie nader kom aan die oomblik wanneer hy sy hele geheim verklap. Kyk hoe begin hy nader beweeg aan sy háre deur te sê die 7 vlegsels moet net saamgeweef word. Van toue tot hare. As die bose eers ‘n houvas op ‘n mens het, trek hy jou kort voor lank heeltemal vas. Vir dae lank treiter Delila vir Simson met haar woorde en liggaam totdat hy later so ongeduldig was dat hy kon sterf. ‘n Vrou kan met haar (gebrek aan) dade en woorde die lewe uit ‘n man pers. “Hoe kan jy my liefhê en tog vir my lieg?” Uiteindelik maak “hy sy hele hart aan haar bekend.” Delila het geweet: nou praat hy die volle waarheid.

Uiteindelik het sy met ‘n klomp geld weggeloop en Simson se oë was uitgesteek en sy krag was weg. “Hy het nie geweet dat Jahwe van hom gewyk het nie.” Dalk het hy ook gedink dit was sy spíére wat elke keer die ding gedoen het. Daarom kán hy weer oorwin, al is sy hare af. Hy moes egter leer dat geloof spiere kan uitsluit en dat spiere geloof kan verlam.

Simson se krag het nie regtig in sy hare gesit nie. Sy krag was die Here self en sy lang hare was net die bewys van sy verbondenheid aan Hom. Die verlies van sy hare was die uiterlike bewys van hoe ver hy van die Here weggedwaal het. Die Here het juis Simson se hare as teken van Sý krag gekies en nie sy spiere nie, want sodoende kon alle eer aan Hom gegee word. Hare het tog geen krag nie. Hare is iets baie swak. Niemand se krag in sy/haar hare geleë nie en niemand sal dit dáár verwag nie! Die Here het egter Simson se hare gebruik as simbool van HOM wat alleen red. Maar, dit alles moes gegló word. Solank Simson nie sy hare gesny het nie, het hy geglo. Maar, toe sy hare gaan, was dit ‘n bewys van sy wankelende geloof.

En tog staan die Here se belofte sterker as Simson se (on)geloof. Simson se geloof én hare het geval, maar nie die Here se uitverkiesing, roeping en belofte nie. Toe die Filistyne alle eer aan hulle afgod Dagon gee en fees vier, was dit nie die einde van die verhaal nie. Ten diepste het hulle met die Here gespot. En Simson moet as nar optree om hulle te vermaak. Terwyl hy teen die massiewe pilare rus, het Simson vir oulaas gebid dat die Here hom nog een keer krag sal gee. Selfs in hierdie oomblikke verstaan hy blykbaar nog nie waarom dit gaan nie. Want hoor sy motivering: “dat ek my oor my oë kan wreek.” Vir hom gaan dit nie oor die eer van God teenoor Dagon nie, maar oor sy oë en oor wraak. Maar, die Here se belofte is sterker. Simson druk die pilare om en hy sterf saam met duisende Filistyne. Ook hulle vorste was teenwoordig en het omgekom. So red Simson sy volk met sy dood.

Simson se dood herinner sterk aan die dood van Hom van wie hy ‘n voorloper was. Jesus was ook blind (geblinddoek) en is bespot deur die vyand. Hy het ook gebid, maar nie om wraak te neem nie. Hy het ook Sy volk met Sy dood verlos, maar Hy het niemand saam met Hom laat sterf nie – want Hy wou juis Sy uitverkorenes van die mag van die dood red.

In Simson kan ‘n mens baie van jouself herken: jou drif, jou drange, jou ongeduld, jou wraaksug, jou swakheid, óók jou verlange om verlos te word, jou roepe na die lewende God. Laat ons tot die Here bid dat ons al hoe minder van Simson in ons lewe sal herken en al hoe meer van Hom van wie Simson ‘n struikelende voorloper was – ons Here Jesus Christus!

CategoryRigters

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)