Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG

DEEL 15: RIGTERS 14 > DIE VROU UIT TIMNA EN DIE BLOEDIGE BRUILOFSFEES

Bybelstudie is nie om na-aap te oefen nie. Dit is nie om “geloofshelde” te eien en hulle te probeer na-doen nie. Bybellees is om die evangelie (blye nuus) te probeer raakhoor. Simson is geen geloofsheld nie. Hy is maar ‘n twyfelagtige karakter, maar deur hom kom die evangelie aan die lig: Gód red. Simson is ‘n rigter slegs deur die grasie Gods en ondanks homself. Simson was nie ‘n maklike mens nie. Hy het ‘n besondere liefde vir vroue gehad. En tog wou die Here deur hom Sý reddingsdade verrig. Dit is die evangelie. In hfst 14 moet ‘n mens fyn lees. Op die voorgrond is daar ‘n harwar, maar op die agtergrond is die Here se hand aan die werk. ‘n Mens moet die (onsigbare) agtergrond kan “sien”.

Op die voorgrond gebeur iets vreeslik: Simson die Nasireër, wil met ‘n Filistynse meisie trou. Sy was ‘n heiden en buite die verbond. So-iets was ondenkbaar in Israel. Maar Simson is vasbeslote. Sy ouers kry byna die piep. Wat hulle egter nie besef het nie, is dat hierdie gril van Jahwe af gekom het. Hý het “rede gesoek teen die Filistyne.” Vir Simson gaan dit oor ‘n mooi vrou, maar vir God gaan dit oor die vyand van Sy volk wat verslaan moet word sodat die uiteindelike koms van die Messias nie in gedrang kom nie. Dit sien ‘n mens op die onsigbare agtergrond, maar dit is die blye tyding wat raakgehoor moet word. Die Here verander duiwelsdade in verlossingsdade. Want dit was níé Sy wil dat Sy seuns met heidense (vyande van Sy volk) meisies moes trou nie. En tog vang hierdie gier in Simson se hart Hom nie onkant nie. Simson sal die Filistyne se mag breek – soos hy eiehandig die leeu verskeur het. Toe Simson die leeu teëkom, spring die Gees van Jahwe op hom (letterlike Hebreeus) en hy dood die leeu. Leeus was destyds volop in Palestina. Die bye wat in die geraamte nes maak, was ook nie iets vreemds nie.

Toe volg die woeste bruilofsfees te Timna. En dit wás woes – want die sonnekind is daar. ‘n Drinkparty, raaisel en woeste geveg. Raaiselagtige optrede van dié verbondskind. Maar, kan ‘n mens die hande van die Here ágter die geharwar sien beweeg? Hande wat besig is om vir Israel uit die greep van die vyand te red? By die huweliksplegtigheid, besorg die Filistyne aan die bruidegom 30 vriende om hom by te staan – soos die gebruik was (Hoogl 3:7; Mrk 2:19). Dit sou vir Simson geld kos, maar hy het ‘n plan. Hy sou vir hulle elkeen klere gee …. mits hulle sy raaisel kan ontknoop. Dit is te betwyfel of hulle “hy lyk so baie na Tant Koek se hoenderhaan” gesing het. Inteendeel. Hulle hoor: “Uit die eter kom daar iets te ete en uit die sterke kom daar iets soets.” Met opset mislei hy hulle om aan hóm as die “sterke” te dink. Nee, hulle kan nie die raaisel ontknoop nie. En hulle is swak verloorders. “Kyk” sê hulle vir die bruid, “as jý nie die antwoord uit hom kry nie, is dit klaar met jou..”

Dan kom die eerste aanduiding dat ‘n vrou vir Simson na sy ondergang sou lei. Die meisie begin só in sy ore kerm en neul dat hy dit later nie meer kon hou nie. “Wat is soeter as heuning en wat is sterker as ‘n leeu”. Dis die geheim. Net voor die einde van die weeklange bruilofsfees, kom die Filistyne met die antwoord. Maar Simson antwoord met stygende woede: “As julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle nie my raaisel kon raai nie.”

Nou tree die Here se plan in werking. Woedend storm Simson van sy eie troue af weg (en die strooijonker vat sy bruid) en gaan slaan 30 Filistyne in Askelon dood en betaal sy klereskuld. Dit was mos ‘n weddenskap. Die stryd teen die Filistyne het begin. Israel sou verlos word.

Simson begin op ‘n bruilofsfees met sy verlossingswerk. Eeue later sou Jesus Christus ook ‘n bruilof kies om Sy eerste wonderwerk te doen. Daardeur sou Hy Sy heerlikheid laat blyk en Sy dissipels se geloof versterk. Simson kan dus gesien word as ‘n voorloper van Christus, al was sý optrede dikwels so anders as Christus s’n. Ja, hyself moes ook deur Christus verlos word.

CategoryRigters

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)