Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

REEKS: RIGTERS VIR VANDAG

DEEL 10: RIGTERS 9 > DIE HERE HANDHAAF SÝ KONINKLIKE REG

Abimeleg was Gideon se seun by ‘n byvrou in Sigem. In Ofra het Gideon se ander 70 seuns gewoon. Waar ‘n man meer as een vrou het, ontstaan daar altyd moeilikheid (gebore uit afguns). Wie sou Gideon se opvolger wees? Gideon was nie koning nie, maar ‘n rigter wat aan die volk koers gegee het. Wie sou by hom oorneem? Abimeleg het nie ‘n kans gestaan teen sy 70 stiefbroers nie. Maar hy is gevul met ‘n verterende ambisie. Hy wíl heers (ánders as wat sy pa se gesindheid was). Hy gaan daarom slim te werk. Hy werk deur sy ma se familie. Vir húlle sal hý mos die beste keuse wees – hulle is dan bloedfamilie. Die 70 van Ofra nie. Sy ma se familie besef: indien die nuwe rigter bloedfamilie van húlle is, sal hulle eie aansien groter wees. Kort voor lank staan die Sigemiete bankvas agter Abimeleg en ondersteun hom finansieël sodat hy ‘n bende kan huur om sy 70 broers dood te maak. Hulle maak eers dood en vra dan vrae. Die bende maak 69 van sy stiefbroers dood, maar die jongste ontvlug. Sy naam is Jotam. Só word Abimeleg ‘n selfaangestelde koning. Hy neem glad nie die Here in ag nie – net sy eie ambisie.

Die Here het egter in Genesis 3:15 ‘n belofte gemaak (genoem die “moederbelofte”) van ‘n komende verlosser wat deur Abraham sou kom (Gen 12) en Hy gaan aan daardie belofte getrou bly. Daarom laat Hý Jotam behoue bly. Die Gees laat Jotam ‘n profesie uitspreek teenoor Abimeleg se ondersteuners. Jotam gaan staan op ‘n rotspunt op die berg Gerisim vanwaar die mense hom kon hoor (‘n sekere plek word blykbaar vandag nog aan toeriste uitgewys as “Jotam se preekstoel”). Jotam spel vir die Sigemiete uit dat God nie weer na Israel sal luister alvorens hulle nie die groot onreg wat gepleeg is, in die reine bring nie. Hy maak gebruik van ‘n fabel (waar menslike eienskappe aan diere en plante toegedig word) waar bome – ‘n olyfboom, ‘n vy, ‘n druiwestok en steekdoring – ‘n drama uitbeeld en waardeur hy sy halfbroer aan die kaak stel vir wie en wat hy werklik is. Abimeleg is die steekdoring wat die seders (69 vermoorde broers) met vuur verteer. Jotam is bytend sarkasties. Hy sê Abimeleg se ma was ‘n slavin (‘n oordrywing) en dat hy ‘n slaweseun is. Hoe kan ‘n slaweseun koning word? Ondenkbaar in die ou tyd. Sy boodskap is ‘n profesie van die Here. Geen mens hoef/kan sondeloos te wees om tot God te mag gaan nie, maar wie willens en wetens in sondes volhard kan reken op God se tugtiging. Hierdie soort preke (soos Jotam s’n) maak die hoorders skaam-kwaad en negatief, maar die Here laat dit hang oor hulle gewete en eendag, wanneer die mense hulle vasloop, gebruik Hy dit tot lewensverandering. Dit sou spoedig gebeur.

Dit is nie lank nie, of die eerste krake in Abimeleg se selfaangestelde koningskap begin opduik. Die Here stuur ‘n bose gees om onmin tussen Abimeleg en die Sigemiete te veroorsaak. Hulle vertrou hom nie meer nie. Hulle beroof selfs hulle eie (selfaangestelde) rigter. ‘n Grootprater met die naam van Gaäl word die leier van ‘n broeiende rebellie. Gaäl is egter lief vir drinkpartytjies en hy boer in die afgodstempel van Baäl-Berit. Wat hy egter nie geweet het nie, is dat hy en sy fuifende vriende ‘n plek het in God se plan om Jotam se preek te vervul en die onreg teen Gideon en sy 70 seuns reg te stel. Dit beteken geensins dat sy losbandigheid, dronkenskap en afgodery in God se oë reg is nie, maar die Here gebruik hom in Sy groter plan.

Die Here gebruik ook nóg ‘n rolspeler. Sebul, Abimeleg se stadsbestuurder, gaan nie saam met Gaäl se opstand nie en hy SMS ‘n dringende boodskap na Abimeleg: “Gaäl maak die stad teen u op. Stel môre teen sonop ‘n hinderlaag op.” Abimeleg het gewag vir die kans en stel sy soldate rondom Sigem op. Vroeg die oggend staan Gaäl in die stadspoort. Waarskynlik was hy aangeklam, want hy sien die soldate naderkom, maar sien nie wat hy sien nie. Daarom sê Sebul vir hom: “Nee man, jy sien die berg se skadu’s vir mense aan”. Toe Gaäl uiteindelik besef wat aangaan, is dit te laat en Abimeleg maak baie mense dood. Dit is asof die moordvuur hom dryf en die duiwel hom voluit beet het. Die mense wat ontvlug, gaan kruip toe in Baäl-Berit se tempel weg, maar Abimeleg steek die grafkelder aan die brand en omtrent 1000 mense word verkool. Ja, Baäl kan nie red nie. Hoe maklik skuur ‘n beskawing se dun lagie beskaafdheid af wanneer die duiwel op hom beslag lê. Dink aan Hitler se moorde op miljoene Jode.

Abimeleg is nou waansinnig van magshonger. Sy volgende teiken is die dorpie Tebes sowat 16 km vanaf Sigem. Toe Abimeleg die dorp beleër, vlug die mense in die versterkte stadstoring in. Abimeleg wou hulle uitrook, maar toe maak hy die fout van sy lewe. ‘n Fout wat geen soldaat maak nie. Hy gaan staan onbeskut langs ‘n muur. Die volgende oomblik gooi ‘n onbekende vrou ‘n meulsteun op sy kop. Hy vra sy wapendraer om hom dood te maak sodat dit nie sal blyk dat hy deur die hand van ‘n vróú gesterf het nie. So sterf Abimeleg soos ‘n hond. Die Here het nie ‘n geweldadige nodig om van ‘n ou klein geweldenaartjie ontslae te raak nie. Hy gebruik sommer ‘n onbekende vrou en ‘n klip. Só word Jotam se preek vervul. God handhaaf Sý reg en hou by Sy groot moederbelofte in Genesis 3:15. Wie end-uit in sonde volhard, sal met God se toorn te doen kry. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God (Hebr 10:31). Maar, wie berou het, ontmoet die barmhartige God. Daarom kon iemand soos Dawid bid: “Wees my genadig o God, in U groot barmhartigheid.”

CategoryRigters

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)