Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011
DIE DOOP: DEEL 2: SWART OP WIT

In die vorige lesing het ons gesien dat die sakramente in beginsel versekeringe is. Eintlik is die Belofte van die Evangelieboodskap (naamlik dat God ons in Christus die ewige lewe gegee het – 1 Joh 5:11) die versekering (want God se Woord is betroubaar), maar die sakramente sertifiseer/onderstreep/bekragtig die Belofte. Dit gee dus ‘n dubbele versekering en knoop dit vas aan die individu. Die dubbele versekering verwyder dus twyfel. Daarom heg ‘n mens jou matriekserfikaat aan jou werkaansoek. Die doop (of dit kinderdoop of belydenisdoop met begieting of onderdompeling is) is dus ‘n versekering, soos ‘n troupand. Met die doop teken God die brief wat Hy met die Bybel aan ons geskryf het. Die doop sê dit swart op wit: “Jesus het vir jóú op die kruis gered toe jy nog Sy vyand was.” (Want dis wat die Bybel sê – bv in Rom 5:10). Hy sê dit só, dat mens dit net móét glo.

Dis opvallend dat Rom 4:11 die besnydenis ‘n “waarborg” noem. ‘n Waarborg van die “reg-wees-met-God” (geregtigheid) wat Abraham deur die geloof ontvang het. Die besnydenis was God se versekering aan Abraham dat hy regtig vrygespreek is. Later is dieselfde teken aan Isak gegee toe hy slegs 8 dae oud was. Die besnydenis was ‘n beëdigde verklaring van God se kant om dit vir Abraham makliker te maak om te glo. Dit was nie ‘n teken van sy geloof wat Abraham aan God gegee het nie. God benodig nie sulke tekens nie. Daarom is die doop ook nie ‘n wettiese opdrag wat gehoorsaam moet word nie. Om van die doop ‘n opdrag soos ‘n wet te maak waaraan ons moet voldoen om God tevrede te stel sodat Hy nie grimmig word nie, is om van die genade nie ‘n jota of tittel te verstaan nie. Die doop is ‘n opdrag wat ‘n vergunning is soos: “Gaan koop vir jou lekkers”. Dis ‘n genadige vergunning: “Doop hulle in die Naam….” beteken “Gaan roep My Naam oor die mense uit sodat hulle kan vasbyt tot die einde toe…”

Wat baie duidelik in die vorige lesing na vore gekom het, is dat die doop nie ‘n mensehandeling is nie. Dit is nie die dopeling se getuienis of belydenis of gehoorsaamheid nie. Dit is nie die doopouers se beloftes nie. ‘n Kindjie word ook nie gedoop o.g.v. sy ouers se geloof nie. Die dopeling kry ook nie naam by die doop nie. In die doop handel & praat God self. Daarom is die doophandeling altyd passief: wórd gedoop. En, dit wat Hy doen & sê bly lewenslank van krag. God trek dit nooit weer terug nie (Rom 11:29). Die doop word nie gegrond op die dopeling óf doopouers se geloof nie, maar op die inhoud van dit wat God sê, Sy versekering. Al bly die hele mensdom in ongeloof, God se doop bly geldig!

Waarvan verseker die doop my? Die doop verseker my van die heil in Christus! Die doop is nie self ‘n belofte nie, maar dis ‘n versekering van die Bybel se belofte dat Jesus se kruisbloed die afwassing van mý sondes ís. Die water is daarvan ‘n afbeelding. ‘n Belofte wat vra om hartstogtelik gegló te word! Dit word nie waar wánneer ek dit glo nie. Dit ís waar, daarom mag ek dit glo!

Die hoeveelheid water waarmee gedoop word, is nie van wesenlike belang nie, net so min as wat dit saakmaak hoe dik die karton van jou matriek- of graadsertifikaat is! Wat op die sertifikaat staan, is die belangrikste. In jou doop beloof Gód iets, naamlik dat Hy jou ‘n perseel op die Nuwe Aarde skenk op grond van Christus se offer. Die hoeveelheid water waarmee Hy die Belofte be-teken, is van minder belang.

Dit is belangrik om raak te sien dat dit nie die dóóp is wat red nie. Dit is die bloed van Christus wat red. Maar die doop verseker ons juis dáárvan. Jy gaan dus nie hemel toe omdat jy gedoop is nie, maar omdat Jesus se kruisdood jou gered het, en jy word gedoop omdat God aan jou persoonlik swart op wit sertifiseer dat Jesus se kruisdood en opstanding werklik jou redding ís. Dít moet jy – soos ‘n geskenk – in die geloof aanneem, na Hom toe omdraai (bekeer) en in verwondering daaruit lewe. Wie dit in ongeloof verwerp, sal ewig verlore gaan. Nie omdat God Sy belofte verbreek nie, maar omdat die mens Hom tot leuenaar maak. Niemand wat Hom tot leuenaar gemaak het sal op die Nuwe Aarde woon nie (Hebr 10: 29-31). Streng gesproke bekeer ons ons dus op grond van die inhoud van ons doop! Ons altyd-wankelende geloofsvertroue word geanker op God se heilsbelofte soos gesertifiseer deur die doop. God se heilsbelofte word nie geanker op ons geloof nie!

CategoryDie doop

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)